Sytologiset tutkimukset

Seuraavat sytologiset tutkimukset kuuluvat laboratorion valikoimaan. Kaikki akkreditoituja.

Laboratorio valmistaa näytteistä Papanicolaoun värjäyksen ja tarvittaessa May-Grünwald-Giemsa-värjäyksen tai muun valikoimaan kuuluvan erikoisvärjäyksen (ks. Histologiset tutkimukset).

Patologian erikoislääkärit laativat mikroskooppitutkimuksen perusteella lausunnon sytologiassistentin suorittaman esitarkastuksen jälkeen. Lausunto perustuu Papanicolaoun maligniteettiluokkiin I - V (luokka »0»: epäedustava näyte) ja gynekologisen sytologian osalta lisäksi Bethesdan järjestelmään. Lääkäri tutkii ohutneulanäytteet ja antaa aina sanallisen lausunnon.

Sytologisista näytteistä annetaan maligniteettiarvio Papanicolaoun luokkia [0] I – V käyttäen. Niiden tulkinta on seuraava:

  • Luokka 0: Epäedustava/riittämätön näyte
  • Luokka I: Normaali solukuva, hyvänlaatuinen
  • Luokka II: Lievää atypiaa, hyvänlaatuinen
  • Luokka III: Lievästi malignisuspekti löydös
  • Luokka IV: Vahvasti malignisuspekti löydös
  • Luokka V: Maligni löydös

Luokkien II – V löydökset tulee pääsääntöisesti kontrolloida histologisesti. Luokkaan II luokitellaan löydökset, joissa inflammatio tai regeneraatio on muuttanut solukuvaa normaaliin nähden. Esimerkiksi hyvänlaatuinen levyepiteelimetaplasia bronkusepiteelissä johtaa luokkaan II.

Potilaan henkiltunnus ja nimi tulee merkitä näyteastiaan tai näytelasille. Perusteelliset kliiniset esitiedot ovat sytologisen näytteen tulkinnassa oleelliset. Myös kysymyksenasettelu on tärkeä: onko kyseessä primaaridiagnostiikka vai taudin seuranta. Etsitäänkö esimerkiksi inflammatorista prosessia vai neoplasiaa? Onko potilaalla ollut aiemmin maligni kasvain (jos niin mikä)?

Sytologinen näyte laskutetaan kaksinkertaisena tutkittavaksi lähetettyjen sivelylasien määrän ollessa kahdeksan tai enemmän. Kaksinkertaisen laskutuksen piiriin kuuluvat myös kokonaisuudet, joissa näytemateriaalia on otettu samasta potilaasta useammasta kuin yhdestä elimestä (esim. virtsan sytologia ja ohutneulanäyte prostatasta).

Sytologisia näytevastauksia laativat seuraavat patologian erikoislääkärit:

LKT Kalle Alanen, patologian dosentti
LKT Olli Carpén, patologian professori
EL Maria Gardberg
LKT Markku Kallajoki
LT Katri Kivinen
LT Pauliina Kronqvist
EL Harry Kujari, vastaava lääkäri
LT Tuula Kuukasjärvi
LT Jukka Laine, kokeellisen patologian dosentti
LKT Ilmo Leivo, patologian professori
LKT Matias Röyttä, neuropatologian erikoislääkäri, professori
LT Mirva Söderström
LKT Karl-Ove Söderström, patologian dosentti
LT Pekka Taimen
LT Samuli Vaittinen
EL Katri Virtanen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .