Histologiset tutkimukset

Laboratorio ottaa vastaan ja käsittelee kaikkien kudosten näytteitä. Tutkimusvalikoimaan kuuluvat seuraavat menetelmät (*-merkityt eivät ole akkreditoituja):

Laskutus perustuu Suomen kuntaliitto r.y:n (KL) tutkimusnimikkeistöön. Konsultaatio 4050 Pt-Konsul laskutetaan arvioitavan näytelasi- ja blokkimäärän mukaisesti. Näytteen alkuperäisen ottajan yksittäisestä näytteestä pyytämä uudelleentulkinta käsitellään lisälausuntona ilman erillistä korvausta. Kahta tai useampaa KL:n nimikettä käytetään, kun samalla kertaa on poistettu kudoksia toisiinsa liittymättömistä saman potilaan elimistä. (esimerkiksi ihokasvaimen poisto umpilisäkkeen poiston yhteydessä). Näytteenkäsittelyn päävaiheet on koneellistettu.

Laajojen leikkauspreparaattien (4194 Ts-PAD-4) tutkiminen on huomattavan työlästä ja kysyy sekä lääkäri- että laboratoriotyövoimaa. Tällaisiin näytteisiin kuuluvat kohdunpoistopreparaatit tai paksusuoliresekaatit tapauksissa, ja tutkimuksesta laskutetaan enemmän kuin »Suppea leikkauspreparaatti» -kategoriaan kuuluvista näytteistä. Myös varsinaisen histologiseen tutkimukseen otetun näytemateriaalin laajuudesta riippumatta laskutus tapahtuu nimikkeen 4194 Ts-PAD-4 mukaisesti, kun käsittely on tavanomaista huomattavasti aikaavievämpää dissektion vuoksi, vaatii röntgenkuvien tulkintaa, makropreparaattien tai niistä tehtyjen parafiiniblokkien röntgenkuvausta (esim. jotkin rintasyöpänäytteet) tai lisänäytteiden ottoa kliinikon pyynnöstä. — Ts-PAD-4:n alatyyppeinä laboratorio tunnistaa tutkimukset Br-PAD-4 (6146), Gi-PAD-4 (6147), Lu-PAD-4 (6148), Ug-PAD-4 (6149) ja Hn-PAD-4 (6275). Näitä edustavat näytteet käsitellään ao. näytetyppin erityisvaatimusten mukaisesti dissektio- ja raportointivaiheessa.

Näytteen ottajan yksittäisestä näytteestä pyytämä uudelleenarviointi käsitellään lisälausuntona ilman eri veloitusta.

Kudosleikkeiden värjäysvalikoimaan kuuluvat perusvärjäyksinä Weigert van Gieson ja hematoksyliini-eosiini sekä erikoisvärjäyksinä Periodic acid-Schiff eli PAS (glykogeeni ja limat), Alcian blue (hapan lima), toluidiinisininen (syöttösolut), diastaasi-PAS-van Gieson (maha), Giemsa (helikobakteeri), kongopuna (amyloidi), Masson-Fontana (melaniini) ja preussinsininen (rauta).

Muut tarvittavat erikoisvärjäykset ja lisätutkimukset ostetaan alihankintana.

Immunohistokemialliset erikoisvärjäykset suoritetaan jatkohoitopäätöksiin riittävän tarkkaan diagnoosiin pääsemiseksi LSPL Oy:ssä. Rutiinissa harvoin käytettäviä vasta-aineita tarvitsevan immunohistokemian suorittaa potilaan jatkohoidosta vastaava yksikkö.

Lausunto Lääkärit laativat mikroskooppitutkimuksen perusteella kuvailevan lausunnon, johon kuuluu patologis-anatominen diagnoosi (PAD). Joihinkin tutkimusnimikkeisiin (esimerkiksi gastroskopianäytteet ja prostatabiopsiat) liitetään mittausarviot kootusti taulukkoon. Diagnoosit noudattavat yhtenäistä SNOMED-järjestelmää ja ovat englanniksi. Näytepalojen määrää tai muotoa jne. kommentoidaan silloin, kun näytemateriaalin laajuus tai laatu eivät vastaa lähetteessä kuvattua. Makropreparaateista annetaan aina mitta-arviot ja kuvaus preparaatista.

Laboratorio noudattaa International Academy of Pathology - Suomen osaston kulloinkin voimassaolevia ajantasaisia luokittelusuosituksia.

Histologisia näytevastauksia laativat seuraavat patologian erikoislääkärit:

LKT Heikki Aho, patologian dosentti
LKT Kalle Alanen, patologian dosentti
LKT Olli Carpén, patologian professori
EL Maria Gardberg
LKT Markku Kallajoki
LT Katri Kivinen
LT Pauliina Kronqvist
EL Harry Kujari, vastaava lääkäri
LT Tuula Kuukasjärvi
LT Jukka Laine, kokeellisen patologian dosentti
LKT Ilmo Leivo, patologian professori
HLT Jaana Rautava, dosentti
LKT Matias Röyttä, neuropatologian erikoislääkäri, professori
LT Mirva Söderström
LKT Karl-Ove Söderström, patologian dosentti
LT Pekka Taimen
LT Samuli Vaittinen
EL Katri Virtanen
HLT Jaana Willberg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .