Lounais-Suomen Patologian Laboratorio Oy:n laatupolitiikka

Lounais-Suomen Patologian Laboratorio Oy (LSPL Oy) tuottaa korkealaatuisia ja laatuun nähden edullisia patologian alan perus- ja jatkotutkimuksia. Yksikkö huolehtii henkilökunnan määrän ja koulutustason riittävyydestä, käyttää ajanmukaista laitteistoa ja laadultaan korkealuokkaisia tarveaineita. LSPL Oy:n toiminta(laatu-)järjestelmä on standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukainen ja FINAS:in akkreditoima.

Toiminta(laatu-)järjestelmä on laboratorion toiminnan keskeinen elementti. Sen kehittämiseen osallistuvat osaltaan kaikki työntekijät. Toimintajärjestelmän vaatimusten toteutumista valvovat vastuuhenkilöt, jotka toimivat välittömässä yhteydessä yhtiön johdon kanssa.

Laatu perustuu korkeaan tekniseen ja diagnostiseen ammattitaitoon. Toiminnan päämäärinä ovat korkealaatuisen diagnostisen tason lisäksi kustannustehokkuus, nopeus, asiakaslähtöisyys ja joustava palvelu. Näiden päämäärien toteutumista arvioidaan asiakaspalautteiden, asiakastyytyväisyyskyselyjen ja - sekä sisäisten että ulkoisten - auditointien avulla. Laboratorio seuraa alansa lääketieteellistä ja teknistä kehitystä.

Diagnostinen toiminta perustuu tieteellisesti todennettuihin ja yleisesti käytössä oleviin menettelyihin. Tällaisia ovat muun muassa toimintajärjestelmän perusteena olevat standardit, International Academy of Pathology — Suomen osaston luokitukset ja »Käypä hoito» -suositukset patologiaa koskevilta osiltaan sekä World Health Organisationin (WHO) ajantasainen kasvainluokitusjärjestelmä.

Lounais-Suomen Patologian Laboratorio Oy tarjoaa palvelujaan julkiselle ja yksityiselle terveydenhuollolle ja sairaanhoidolle, lääketeollisuudelle, lääkekehitysyhtiöille, tutkimuslaitoksille ja tutkimusryhmille. Toiminnassa keskeinen huomio kiinnitetään asiakkaiden nopeaan, luotettavaan, ystävälliseen ja korkealaatuiseen ja kustannustehokkaaseen palveluun.

— Turussa 19. syyskuuta 2011

Lounais-Suomen Patologian Laboratorio Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .