Lounais-Suomen Patologian Laboratorio Oy:n laatujärjestelmä ja laadunvarmistus

  • LSPL Oy:n toiminta(laatu-)järjestelmä noudattaa standardeja EN ISO 9001:2008, SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007. Järjestelmä on kuvattu yksikön toimintakäsikirjassa, ja laadunvarmistuksesta huolehtii vastuuhenkilö. Laboratoriossa on käytössä International Academy of Pathologyn (IAP:n) Suomen osaston suositusten mukaiset rekisterit, näytteiden säännönmukainen otokseen perustuva tarkastusjärjestelmä ja ongelmanäytteiden kaksoisluenta, mikä takaa, että tarvittaessa diagnoosin määrittämiseen osallistuu useita patologian erikoislääkäreitä.
  • LSPL Oy huolehtii henkilökunnan ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä. Ammatinharjoittajina toimivat lääkärit osallistuvat säännöllisesti patologian alan koti- ja ulkomaiseen täydennyskoulutukseen. Suurimmalla osalla lääkäreistä on patologian alan korkeimmat akateemiset oppiarvot.
  • LSPL Oy osallistuu Labquality Oy:n, NordiQC:n ja UK Neqas:n järjestämiin patologian ulkoisiin laaduntarkkailukierroksiin sytologisen ja histologisen diagnostiikan sekä histotekniikan että immunohistokemian ja nukleiinihappoanalytikan osalta laboratorion tutkimusvalikoiman laajuudessa.
  • LSPL Oy on tutkimukset ovat FINAS:n akkreditoimat ja muutamia yksittäisiä tutkimuksia lukuunottamatta standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisesti. - Ut-Syto- ja St-Syto-tutkimuksia ei Suomen kuntaliiton tutkimusnimikkeistö enää tunnista, ja ne ovat siksi poistetut akkreditoitujen tutkimusten joukosta, vaikka laboratorio näitä tutkimuksia tekeekin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .